Disclaimer

SFG neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. SFG kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SFG wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, en de actualiteit van de geboden informatie en storingen op de website uitdrukkelijk van de hand.