Werk & prive

Wettelijk verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg:

In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

BIJZONDER VERLOF

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof

Artikel 43, 44 en 45 van de cao (link naar de cao)

ONBETAALD VERLOF

Als werknemer heb je in sommige gevallen recht op onbetaald verlof, dat is een periode waarin je geen arbeid verricht maar ook geen of minder loon ontvangt. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je als werknemer onbetaald verlof wil opnemen.

Zo kan je dit verlof willen opnemen omdat je een tijdje niet wil werken om op die manier tot rust te komen, omdat je een opleiding of cursus wil volgen of omdat je een lange reis wil gaan maken.

-> kijk naar invoeringsmogelijkheden:

Meer info:

  1. ROOSTERDESKUNDIGEN

Het werken in roosters is belastend voor werknemers maar soms onontkoombaar in een productieproces. Roosters opnieuw beoordelen of aanpassen zodat ze beter aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van ‘vandaag’ kan bijdragen aan de inzetbaarheid van werknemers. Omdat het maken en puzzelen met roosters expertise vereist kan het verstandig zijn om te doen met externe roosterdeskundigen.