home pensioen

Pensioen

Er is in de sector een verplicht bedrijfspensioen en prepensioen die worden uitgevoerd door de Stichting Bedrijfspensioen voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie (VLEP). Werkgever en werknemer leven de statuten en reglementen van dit pensioenfonds na, voor zover de bepalingen hierin van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de pensioenregeling, klik op onderstaande link.

www.vlep.nl

Gaat u bijna met pensioen?

In deze folder vindt u meer informatie.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.vlep.nl/bijna-met-pensioen/ik-ga-met-pensioen/

Werknemers die werken via buitenlandse uitzendbureaus vallen onder de verplichtstelling VLEP:
In mei 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat werknemers, die werken via buitenlandse uitzendbureaus bij Nederlandse ‘VLEP-bedrijven’, vallen onder de verplichtstelling van VLEP. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Jaarverslag VLEP
Voor het VLEP online verkort jaarverslag 2017, klik hier