Gezondheid

1.1 Vitaliteitscheck

Als je medewerkers vitaal zijn, kunnen ze hun werk goed en met plezier doen. Waarschijnlijk zijn ze dan ook minder ziek. Daarnaast groeit de betrokkenheid met werk en organisatie. Met een vitaliteitscheck krijg je snel een indruk van de mate van vitaliteit van je werknemers. Hierbij wordt gekeken naar betrokkenheid, naar geestelijk en lichamelijk werkvermogen en hoe de organisatie, je privéomstandigheden en leefstijl daar invloed op hebben.

Een vitaliteitscheck voor je organisatie wordt onder andere aangeboden door:

1.2 Persoonlijke vitaliteitsgesprekken met coach

Individuele werknemers die bijvoorbeeld minder werkstress willen ervaren of meer hulp bij het veranderen van hun persoonlijke leefstijl nodig hebben kunnen dat realiseren met een vitaliteitscoach. Zo’n coachingsgesprek (of -gesprekken) is heel geschikt om in te zetten en geeft direct bewustzijn en aanzet tot actie. Daarnaast wordt deze interventie vaak ingezet als onderdeel van de intake bij de start van een coachtraject.

Informatie hierover is beschikbaar bij:

  1. Leefstijl workshops:

Het aanbieden van workshops kan gericht bijdragen in specifieke onderwerpen. Omdat bij de workshops rekening gehouden kan worden met de specifieke situatie van de deelnemers en de organisatie is maatwerk mogelijk. Dit leidt tot betere resultaten.

Meer energie in ploegendienst

Beter slapen

Anders eten

Stoppen met roken

1.4 Werkplekonderzoek en de organisatie van het werk

Een werkplekonderzoek is een relatief eenvoudige manier om te ontdekken welke risico’s op korte en lange termijn er zijn. Misschien is dit al onderdeel van de RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Om te voorkomen dat het werkplekonderzoek een op zichzelf staand iets wordt zonder verdere context is het aanstellen van preventiemedewerkers een goede stap.

Preventiemedewerkers aanstellen en betrekken bij de werkplekinrichting en de organisatie van het werk bevordert de werkomstandigheden en voorkomt risico’s.

Waar zou je aan kunnen denken bij organisatie van het werk:

  • Beperkte kort-cyclische taken (dat wil zeggen: korter dan 90 seconden). Hiermee voorkom je
    fysieke klachten als gevolg van repeterende bewegingen, maar ook stress door te beperkte ruimte om
    zelf te beslissen over het werktempo.
  • Zorg voor een evenwichtige verdeling tussen belastende en niet-belastende taken (bijv. makkelijk/moeilijk en fysiek wel/niet belastend). Hiermee verklein je de kans op overmatige slijtage en overbelasting zo veel mogelijk. Daarnaast voorkom je het wegvallen van mogelijkheden voor zelfontplooiing door ziekte, mentaal afhaken, vastroesten en demotivatie.

Neem hiervoor contact met je eigen arbodienst. Zij kunnen je hierover adviseren met gebruik van ergonomen, werkplekadviseurs etc.

1.5 Ploegendienstscan

Krijg meer inzicht in de mogelijkheden van verschillende roosters en diensten en de effecten op de organisatie en de werknemers. Waar moet je rekening mee houden en wat zijn effecten van keuzes?

Verschillende instanties hebben daar veel onderzoek naar gedaan en kunnen je (snel) helpen aan informatie die bij jou bedrijf/afdeling past.