Leiderschap

Met succes werken aan duurzame inzetbaarheid kan alleen als leiding en medewerkers in een bedrijf of instelling goed samenwerken. Dit vraagt om een creatieve dialoog. Wat is de gewenste toekomst van de organisatie, hoe kunnen medewerkers hier optimaal aan bijdragen en wat is daarvoor nodig? Of deze dialoog plaatsvindt en in welke sfeer dat gebeurt, bepaalt de kans op succes bij alle duurzame inzetbaarheidsthema’s die een organisatie aanpakt. Daarnaast draagt deze samenwerking op zichzelf bij aan de motivatie en gezondheid van medewerkers.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Het voeren van het goede gesprek tussen leidinggevende en werknemer over gezondheid, ontwikkeling of de balans werk-privé kan lastig. Hoe motiveer je je werknemers om zich te blijven ontwikkelen, welke afspraken kun je maken en hoe zorg je ervoor dat werknemers hun vakmanschap en plezier in het werk behouden?

Om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen in het voeren van dit goede gesprek heeft het SF GVI bijgaande praatplaat ontwikkeld…

Daarnaast bieden we een training aan voor leidinggevenden (incl. coaching bij eerste gesprek). Externe aanbieders: