home nieuws nieuwe leeftijdsschalen per 1 januari 2024

Nieuwe leeftijdsschalen per 1 januari 2024

Het minimumloon wordt per 1 januari 2024 gewijzigd. Daarmee wijzigen per januari 2024 ook de leeftijdsschalen (jeugdschalen) in de Gemaksvoedingindustrie voor de 16- tot en met 20-jarigen.

U kunt hier de nieuwe jeugdschalen downloaden die ingaan per 1 januari 2024.

De leeftijdsschaal is van toepassing voor werknemers van 20 jaar of jonger, die:
• een BBL-opleiding volgen, of;
• vakantiewerk verrichten voor een duur van maximaal 3 aaneengesloten maanden.


CAO-partijen zijn zich ervan bewust dat, door de sterke stijging van het wettelijk minimum uurloon per 1 januari 2024, dit ertoe leidt dat het loon van een 20-jarige – waarbij de leeftijdsschaal van toepassing is - bij enkele loongroepen hoger is dan de bedragen in de salaristabel (per 1-1-2024) in bijlage B van de cao.