home nieuws nieuwe rekentool ploegentoeslagen beschikbaar

Nieuwe rekentool ploegentoeslagen beschikbaar

Cao-partijen hebben een rekentool laten ontwikkelen, die kan worden gebruikt voor het berekenen van ploegentoeslagen.

U kunt de rekentool downloaden via onderstaande link.

Let op: de rekenwijze uit bijlage H van de cao is leidend. Aan deze rekentool kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over de (toepassing van) de rekentool of mocht u een andere uitkomst krijgen dan de berekening uw huidige rekenmodel, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat: info@gemaksvoedingindustrie.nl

Download hier de rekentool ploegentoeslagen