home nieuws oproep - invullen enquête voor werkgevers en werknemers

Oproep - invullen enquête voor werkgevers en werknemers

Werkgevers en werknemers in de Gemaksvoedingindustrie worden apart gevraagd om een korte enquête in te vullen. Uw inbreng hierbij is erg belangrijk.

Link enquête voor werkgevers:
https://nl.research.net/r/SFG-werkgevers

Link enquête voor werknemers:
https://nl.research.net/r/SFG-werknemers

Verzoek
Namens cao-partijen willen wij u vriendelijk verzoeken om de enquête voor de werkgevers uiterlijk maandag 17 oktober 2022 in te vullen.

Aanleiding Enquête

CAO-partijen in de Gemaksvoedingindustrie hebben in 2022 de afspraak gemaakt (artikel 2 van de protocolafspraken in de cao) dat een onderzoek wordt verricht naar:

  • de flexibiliteit inzake de werktijden en het inroosteren van werknemers in de productieomgeving en;
  • de mate van flexwerkers in verhouding tot werknemers in vaste dienst (in de productieomgeving).

Met de resultaten van de enquête krijgen cao-partijen een beter beeld van:

  • de huidige situatie in de sector;
  • de overwegingen en dilemma’s voor het inzetten van flexkrachten;
  • de impact hiervan op zowel de vaste werknemers als op flexkrachten zelf;
  • mogelijke oplossingsrichtingen om dezelfde flexibiliteit te bieden met minder flexkrachten.


De informatie uit de enquête draagt bij aan nieuwe cao-afspraken die beter aansluiten op de praktijk.

Alvast bedankt voor uw medewerking.