home nieuws paww regeling voor 5 jaar verlengd

PAWW regeling voor 5 jaar verlengd

Cao-partijen, betrokken bij de CAO voor de Gemaksvoedingindustrie, hebben onlangs de deelname aan de PAWW regeling binnen de Gemaksvoedingindustrie voor 5 jaar verlengd. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking. Hieronder leest u meer informatie.

PAWW, reparatie van het 3e WW-jaar

Cao-partijen, betrokken bij de CAO voor de Gemaksvoedingindustrie, hebben ten behoeve van de reparatie van het 3e WW-jaar gekozen voor deelname aan de PAWW (private aanvulling WW). Het gaat hierbij om de private uitkering na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering.

Hiervoor is een CAO PAWW afgesloten, die intussen Algemeen Verbindend is verklaard.
Aanleiding hiervoor was dat de overheid in 2016 aanpassingen heeft doorgevoerd in de hoogte en duur van deze uitkeringen.

Wat wordt er gerepareerd?
De WW- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA) zijn nu anders opgebouwd dan vroeger. Het recht op deze uitkeringen wordt anders berekend. De periode dat de werknemer recht heeft op deze uitkeringen is korter geworden. Werkt een werknemer langer dan 10 jaar, dan bouwt hij/zij in plaats van een maand nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. De maximale duur van de uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert en verlengt die periode door een aanvullende verzekering voor werknemers.

Wie betaalt de reparatie?
Cao-partijen zijn overeengekomen dat werknemers de PAWW-bijdrage betalen. Deze bijdrage is verschuldigd vanaf 1 juli 2018. De werkgever is verantwoordelijk voor het afdragen van de bijdrage aan Stichting PAWW. De Stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen.

Meer informatie
Op de website van de Stichting PAWW: www.spaww.nl vindt u alle informatie. Van de Stichting PAWW ontvangt u de benodigde informatie.

Informatie voor werknemers en werkgevers
In deze flyer staat meer informatie voor werknemers.
In deze flyer staat meer informatie voor werkgevers.