home nieuws stand van zaken cao-onderhandelingen en gevolgen stijging minimumloon 2023

Stand van zaken cao-onderhandelingen en gevolgen stijging minimumloon 2023

Beste werkgevers en werknemers binnen de Gemaksvoedingindustrie,

Met dit bericht willen cao-partijen (AKSV, FNV en CNV Vakmensen) binnen de Gemaksvoedingindustrie u informeren over het volgende.

Stand van zaken cao-onderhandelingen Gemaksvoedingindustrie
In november en december 2022 hebben cao-onderhandelingen plaatsgevonden, maar cao-partijen zijn tot heden niet tot een akkoord gekomen. CAO-partijen hebben besloten de onderhandelingen voort te zetten in januari 2023.
Dit betekent dat er in 2022 geen cao-akkoord zal worden bereikt.

CAO-partijen realiseren zich dat, mede in het kader van de huidige economische situatie, een spoedig cao-akkoord voor de sector wenselijk is en trachten dan ook vaart te zetten achter de onderhandelingen om in het eerste kwartaal van 2023 tot een akkoord te komen.

Zodra er een cao-akkoord is bereikt, zal hierover een bericht worden geplaatst op de website van de Gemaksvoedingindustrie.

Gevolgen stijging minimumloon per 1 januari 2023
Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon met 10,15% stijgen.
De stijging van het minimumloon heeft als gevolg dat het loon voor werknemers die zijn ingedeeld in de aanloopschalen voor de eerste zes maanden voor A0 (€ 1.820) en B0 (€ 1.894,92) en C0 (m.b.t. het minimum weekloon en uurloon) in de huidige cao lager is dan het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder (per 1-1-2023 is dit € 1.934,40).


Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de werknemers in ieder geval het wettelijk minimumloon te betalen. Werkgevers worden dan ook verzocht om met de uitbetaling van het salaris per 1 januari 2023 met het bovenstaande rekening te houden.

Het minimumloon is terug te vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Via de volgende link kunt u de aangepaste aanloopschalen per 1-1-2023 (rekening houdend met het WML) van de Gemaksvoedingindustrie downloaden.

Download aanloopschalen per 1-1-2023