home nieuws stand van zaken rvu-regeling in de gemaksvoedingindustrie

Stand van zaken RVU-regeling in de Gemaksvoedingindustrie

In het cao-akkoord is afgesproken dat sociale partners van de sector Gemaksvoedingindustrie een RVU-regeling gaan ontwerpen voor werknemers met een zwaar beroep die eerder willen stoppen met werken. De nadere voorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten worden door het Georganiseerd Overleg uitgewerkt.

Inmiddels heeft op 5 juli jl. een eerste werkgroepoverleg plaatsgevonden. Een vervolgoverleg vindt na de zomervakantie plaats.

Deze uiteindelijk ontworpen RVU-regeling wordt op 1 januari 2022 van kracht.