home nieuws uitnodiging traject duurzame inzetbaarheid

Uitnodiging traject duurzame inzetbaarheid

In 2020 en 2021 hebben er naar aanleiding van regiobijeenkomsten duurzame inzetbaarheidstrajecten plaatsgevonden. Hierbij is een bedrijfsspecifiek plan gemaakt voor bedrijven die zich voor dit traject hebben aangemeld.

Er is nog ruimte voor enkele aanmeldingen. Voor bedrijven die zich aanmelden wordt een bedrijfsspecifiek plan gemaakt. Hiervoor worden per deelnemend bedrijf twee sessies belegd. De eerste sessie is een brainstormbijeenkomst met alle betrokken 'partijen' (directie, HR, OR/Personeelsvertegenwoordiging). De tweede keer wordt een specifiek plan uitgewerkt met betrekking tot duurzame inzetbaarheid in de onderneming. Dit plan zal aanhaken bij de issues die in die onderneming spelen.

Deelname is kosteloos
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Aanmelden kan via info@gemaksvoedingindustrie.nl.