home nieuws zwaar werkregeling (rvu) voor de gemaksvoedingindustrie

Zwaar werkregeling (RVU) voor de Gemaksvoedingindustrie

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken dat de sector Gemaksvoedingindustrie een zogenaamde ‘Zwaar werkregeling (RVU)’ krijgt. Deze regeling maakt het mogelijk dat een werknemer, als deze voldoet aan de voorwaarden, eerder kan stoppen met werken. De werkgever betaalt hiervoor een vergoeding of uitkering. Deze regeling is tijdelijk en geldt tot en met 2025.

Werknemers in de sector Gemaksvoeding moeten langer doorwerken door de gestegen AOW-leeftijd. Om ervoor te zorgen dat werknemers die zwaar werk verrichten of hebben gedaan gezond met pensioen kunnen, is het van belang dat deze werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Met deze regeling kan een werknemer maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken.


Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling is bestemd voor een werknemer die:

  • Werkzaam is in een productiefunctie of direct daaraan gerelateerde functie bij een werkgever die onder de Gemaksvoeding-cao valt, én
  • De afgelopen 10 jaar bij zijn huidige werkgever (of rechtsvoorganger) in dienst geweest, én
  • Gedurende deze periode is ingedeeld in loongroep A t/m D, of, mits de werknemer werkt in ploegendienst, in loongroep E en/of F én
  • De werknemer tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 een leeftijd bereikt die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor uw AOW-gerechtigde leeftijd ligt.

Mocht een werknemer niet voldoen aan de gestelde criteria, dan kan, op initiatief van de werknemer en/of de werkgever, gezamenlijk in een vaststellingsovereenkomst worden afgesproken dat de werknemer gebruik kan maken van de Zwaar werk regeling (RVU) en dat het reglement Zwaar werk (RVU) van toepassing is.

De volledige voorwaarden zijn terug te vinden in het reglement Zwaar werk (RVU) (download hier).


Hoogte uitkering

De hoogte van de totale uitkering is afhankelijk van het aantal maanden tussen de uittredingsdatum en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en het maximale RVU-vrijstellingsbedrag per maand. De RVU-drempelvrijstelling wordt jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt het bedrag €1.874,- (op fulltime basis) per maand.


Aanvraag

In de folder Regeling zwaar werk (RVU) Gemaksvoedingindustrie (download hier) leest u hoe een en ander werkt.

Het volledige reglement Zwaar werk (RVU) vindt u via deze link.

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de aanvraag is voor deze regeling een aantal formulieren gemaakt, die werknemer en werkgever samen dienen in te vullen en op te sturen naar info@keyfigures.nu


Het gaat hierbij om de volgende formulieren:


Mocht u aanvullende informatie wensen met betrekking tot het vervroegen van het pensioen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met VLEP.